Animacja Społeczna – to dzięki niej coś się w dzielnicach dzieje! 

Dodano:

Wystarczy rozejrzeć się wokół by zobaczyć, ile świetnych inicjatyw społecznych animuje nasze lokalne społeczności. Warsztaty, wydarzenia, wycieczki czy samopomoc – od edukacji i integracji, aż po wsparcie. Czy wiecie, że najczęściej to wszystko są działania oddolne? Czyli takie, które podejmowane są przez zwykłych ludzi, mieszkańców czy mieszkanki pobliskich ulic. Jednak, aby takim działaniom zapewnić trwałość, aby te akcje gościły na dłużej i wprowadzały zmianę, potrzebny jest ktoś taki jak ANIMATOR SPOŁECZNY. 

Po pierwsze: Animator Społeczny – kim jest.

Formalnie ten zawód nie istnieje, bo nie ma go w bazie KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności). Tymczasem tacy ludzie są wśród nas od bardzo wielu lat. Pełnią oni jedną z najważniejszych funkcji w tkance miejskiej lub wiejskiej – aktywizując, motywując, edukując, inspirując ludzi wokół siebie, by żyło się lepiej, przyjemniej i bardziej świadomie. Animacja społeczna to profesja, która wychodzi nareszcie z ukrycia.

Większość ludzi nie wie, czym jest animacja społeczna. Pierwszy człon wyrażenia od razu budzi skojarzenia związane z festynami, balonami, watą cukrową i ogólnie czymś, co ma zająć dzieci. Animatorzy społeczni myleni są na przykład z animatorami kulturalno-społecznymi lub pracownikami socjalnymi. O pracy animatorki lub animatora społecznego myśli się stereotypowo, jako kogoś ratującego biedną społeczność przed patologią lub jako zabawiaczy na imprezie. Tymczasem rola, jaką pełni taki człowiek w lokalnych społecznościach jest o wiele bardziej złożona i warto ją promować. 

Jakie zadania mają animatorzy społeczni? 

Wzmacniają, edukują, motywują, integrują, rozwijają, ułatwiają, koordynują, ewaluują. Należy mocno podkreślić, iż w większości zadań animatorzy nigdy nie działają w pojedynkę i nie wyręczają mieszkańców podejmując działania. To ważne, aby pamiętać, że oni sami NIE organizują zajęć, szkoleń, wycieczek, nie tworzą ogrodów miejskich, gier terenowych czy też potańcówek sąsiedzkich. Oni najpierw kierują swoje siły na budowanie zespołu, grupy mieszkańców, którzy wymienione akcje będą organizować. Dbają też, by do działań włączani byli inni – chociażby poprzez informowanie o tym, co się dzieje, na jakim etapie są działania i jakie są plany. Dobra animatorka i animator społeczny w odpowiedniej chwili znikają ze sceny, usuwają się w cień, wypuszczają społeczność do samodzielnego odkrywania szerszych horyzontów dla działań lokalnych. Jest tu silny charakter współdziałania, bycia razem, ale niejako “obok”.

Mając tę podstawową wiedzę, łatwiej jest nam dostrzec ich obecność. Aby jeszcze bardziej wzmocnić promocję animacji społecznej, na Facebook powstała specjalna grupa, na której przybliżamy ten zawód zarówno mieszkańcom (zresztą nie tylko w Gdańsku), jak i samym animatorom. Wielu z nich dopiero także uczy się określać czym się zajmują!

Zajrzyj koniecznie tu: https://www.facebook.com/pomorskaanimacjaspoleczna

Po drugie. Gdzie oni działają.

Wszędzie, gdzie jest społeczność lokalna. To duże uproszczenie sprawy, ale prawda jest taka, że animacja społeczna jest tam, gdzie znajdzie się animator społeczny oraz podatna grunt w postaci chętnej do działań grupy lub w postaci problemu do rozwiązania. 

Najczęściej animatorów społecznych znajdziecie przy różnego typu organizacjach pozarządowych, przy placówkach edukacyjnych i wychowawczych, przy instytucjach kultury oraz świetlicach itd. W Gdańsku bardzo ważną rolę w rozwoju animacji społecznej odgrywają DOMY I KLUBY SĄSIEDZKIE. 

Czym jest Dom Sąsiedzki?

Domy i Kluby Sąsiedzkie działają w Gdańsku od ponad 10 lat. Obecnie w dzielnicach miasta

funkcjonuje łącznie 17 Domów Sąsiedzkich i 5 Klubów Sąsiedzkich. Oferta działań i zajęć jest bardzo różnorodna i dostosowana do potrzeb tych, dla których powstały – dla sąsiadek i sąsiadów. To nie tylko przestrzeń, budynek czy program zajęć. To przede wszystkim innowacja, która zaczęła się w Gdańsku i rozprzestrzeniła na całą Polskę.

Zobacz gdzie znajduje się najbliższy dom sąsiedzki lub klub i poznaj jego ofertę. Zacznij chodzić na zajęcia lub zorganizuje swoje własne wydarzenie! 

Spis i dane kontaktowe znajdziesz tu: animacja społeczna w Gdańsku

Geneza – Model Domu Sąsiedzkiego 

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym zaczęły funkcjonować Domy Sąsiedzkie. W latach 2008-2011 powstała koalicja Urzędu Miejskiego w Gdańsku i kilku organizacji pozarządowych (m.in. Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca PIO, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ORUNIA itd.) jako oddolna inicjatywa. Efektem inicjatywy było wypracowanie „Modelu Domu Sąsiedzkiego”, czyli gotowej instrukcji zakładania tego typu placówek. Pierwszą z nich był Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” na Oruni. Model ten został wdrożony już w całej Polsce.

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku