Ludzie: Andrzej z cyklu #PoznajSąsiada PL/UA

Dodano:

Rozmowa została nagrana na Strefie Społecznej podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które odbyło się w Gdańsku w dniach 3-5 czerwca 2022.

Andrzej Stelmasiewicz

Biolog, przedsiębiorca, animator kultury, działacz społeczny, radny Gdańska. Członek wielu organizacji pozarządowych i ciał doradczych. Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji. Uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gdańska, medalem „550 lat Ukoronowania Herbu Gdańska”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Darczyńca Roku” i Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii „Osobowość Roku 2015” w dziedzinie turystyki. Fundator Fundacji Wspólnota Gdańska, która prowadzi Oliwski Ratusz Kultury, jedną z najważniejszych placówek kulturalnych w Gdańsku Fundacja została założona w 2007 roku jako niezależna inicjatywa obywatelska. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z partnerami [galerie sztuki, szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe] zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych w różnych miastach europejskich.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Анджей Стельмасевич

біолог, підприємець, аніматор культури, громадський діяч, радник Гданська. Член багатьох неурядових організацій та дорадчих органів, голова Комітету культури та промоції. Відзначений званням мецената культури Гданська, медаллю «550 років коронування герба Гданська», медаллю Комісії народної освіти. Отримав нагороду Президента міста Гданська ім Леха Бондковського в номінації «Донор року» та Нагороду маршалка Поморського воєводства в номінації «Особистість року 2015» у сфері туризму.Засновник Гданської громадської фундації, яка керує Олівською ратушею культури, однією з найважливіших культурних інституцій Гданська.Фундація була заснована в 2007 році як незалежна громадська ініціатива. Місія Фонду – підтримувати розвиток місцевих громад через культуру, мистецтво та освіту, а також розвивати співпрацю з партнерами [мистецькими галереями, мистецькими школами, неурядовими організаціями], залученими до розвитку місцевих громад у різних містах Європи.Проект співфінансується містом Гданськ

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku