Ludzie: Danuta z cyklu #PoznajSąsiada PL/UA

Dodano:

Rozmowa została nagrana na Strefie Społecznej podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które odbyło się w Gdańsku w dniach 3-5 czerwca 2022.

Danuta Sowińska

Prezeska Fundacja Diversity Polska. Dyplomowana suicydolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Absolwentka Szkoły Liderów. Producentka filmu dokumentalnego “W tym wieku można być szczęśliwym”. Dyplomowana coach z certyfikatem ACSTH. Trenerka antydyskryminacyjna i biznesowa. Trenerka w projekcie “Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”. Działaczka społeczna, ekspertka temacie dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność oraz orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Przedsiębiorczyni. Wydawczyni i autorka książki o zarządzaniu innowacją. Była dziennikarka Magazynu Replika. Autorka artykułów w Onet.pl przy współpracy z Sukcesem Pisanym Szminką. Współtworzyła Model na Rzecz Równego Traktowania powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Była nominowana do nagrody Natwest LGBT+ Diamonds oraz do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Cертифікований суїцидолог, член Польського товариства суїцидології. Випускник Школи лідера. Продюсер документального фільму «У цьому віці можна бути щасливим». Сертифікований тренер з сертифікатом ACSTH. Антидискримінаційний та бізнес-тренер. Тренер у проекті «Школа, дружня до прав людини». громадський діяч, експерт у сфері дискримінації за ознаками статі, інвалідності, психосексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Підприємець. Видавець і автор книги з управління інноваціями. Колишній журналіст журналу «Репліка». Автор статей на Onet.pl у співпраці з Sukces Pisany Szminką. Вона була співавтором Моделі рівного ставлення, розробленої мером Гданська Павлом Адамовичем. Вона була номінована на премію Natwest LGBT+ Diamonds і на премію Gdańsk Equality Award. Павло Адамович.

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku