Ludzie: Martyna z cyklu #PoznajSąsiada PL/UA

Dodano:

Rozmowa została nagrana na Strefie Społecznej podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które odbyło się w Gdańsku w dniach 3-5 czerwca 2022.

Baba z Wrzeszcza, czyli Martyna Nagórska

Baba z Wrzeszcza, czyli Martyna Nagórska Praktyk partycypacji, architektka i planistka z długoletnim stażem w administracji samorządowej. Ukończyła wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej oraz Zarządzanie Systemami Socjo-Ekonomicznymi i Urbanistycznymi w École Centrale de Lille we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą, m.in. w takich pracowniach jak: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Hall Black Douglas Architects w Belfaście (Irlandia Północna) i Architecture Studio w Paryżu (Francja) oraz w organizacjach pozarządowych – l’Arche à Cognac (Francja). Obecnie współpracuje z 3 sektorem – Fundacją RC z Gdańska nad projektem DecydujMY!, którego celem jest pogłębienie edukacji na temat procesów partycypacyjnych w Gdańsku. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Gdańsk. Lider lokalnej społeczności – działa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz prowadzi innowację społeczną Baba z Wrzeszcza (laureatka miejskiego programu INNaczej). Wolontariuszka fundacji Zupa na Monciaku – organizacji niosącej pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz pomoc Ukrainie.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Баба з Вжеща, або Мартина Нагорська

Практик участі, архітектор та проектувальник з багаторічним досвідом роботи в органах місцевого самоврядування. Вона закінчила факультет архітектури та містобудування Ґданського технологічного університету та управління соціально-економічними та міськими системами в École Centrale de Lille у Франції. Здобувала професійний досвід у Польщі та за кордоном, напр. в таких студіях як: Управління просторового планування міста Гдиня, Hall Black DouglasArchitects в Белфасті (Північна Ірландія) і Архітектурна студія в Парижі (Франція) та в неурядових організаціях – l’Arche à Cognac (Франція). Зараз вона співпрацює з 3-м сектором – Фундацією RC з Гданська над проектом DecydujMY!, метою якого є поглиблення освіти щодо процесів участі в Гданську. Член Товариства польських містобудівників, Гданський осередок. Лідер місцевої громади – працює в житлово-комунальній громаді та проводить соціальні інновації Baba з Вжеща (переможець муніципальної програми INNacza). Волонтер фундації Zupa na Monciaku – організації, яка допомагає людям у кризі бездомних та допомагає Україні. Проект співфінансується містом Гданськ

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku