Zostań przedsiębiorcą w Polsce/ Стати підприємцем у Польщі

Dodano:

Prowadziłeś własną firmy na Ukrainie? Nagle uciekłeś do Polski i nie wiesz, jak zacząć? Pamiętaj, że tutaj też możesz założyć własną działalność gospodarczą! Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL jest uprawniony do założenia w Polsce działalności gospodarczej na tożsamych zasadach jak obywatel Polski.

Legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce ma miejsce kiedy:
– przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej najwcześniej 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje swój pobyt w Polsce,
– legitymizuje się Kartą Polaka i opuścił terytorium Ukrainy najwcześniej 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie do Polski i deklaruje zamiar pozostania na jej terytorium,
– ma ważny tytuł pobytowy (zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym, zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa również jest uprawniony do założenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

Co dalej?

Wejdź i przeczytaj artykuł tutaj

Więcej informacji dotyczących aspektów prawnych znajduje się na stronie prowadzonej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w języku ukraińskim: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/uk/

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku