Doradztwo i aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy w liczbach

Dodano:
kursy dla ukrainców Gdańsk

Geneza projektu:

Od wybuchu wojny zespół Fundacji RC aktywnie angażował się w pomoc uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy.

Aktywizacja zawodowa dla Ukraińców w Gdańsku

Wspieraliśmy swoimi zasobami personalnymi i przestrzenią inicjatywy, które były prowadzone przez zaprzyjaźnione NGO, m.in. Fundację Gdańską oraz Stowarzyszenie Morena.

Jednocześnie zbieraliśmy informacje dotyczące potrzeb związanych z bardziej długofalowymi i celowymi działaniami, które moglibyśmy uruchomić    w kolejnych tygodniach, wykorzystując potencjał naszej organizacji, nasze know how oraz zasoby merytoryczne.

Fundacja RC specjalizuje się przede wszystkim w podnoszeniu kompetencji i umiejętności różnych grup beneficjentów oraz w organizowaniu możliwości zdobywania takiego wsparcia. Było zatem tylko kwestią czasu dopasowanie tego potencjał na rzecz uchodźczyń i uchodźców. Jednakże, zanim powstał projekt “Doradztwo  i Aktywizacja Zawodowa dla Uchodźców z Ukrainy”, uruchomiliśmy we własnej przestrzeni szereg działań, finansując je z różnych źródeł (rządowe, samorządowe, środki prywatne), które pomogły nam także dokonać analizy potrzeb.

Jak pomagamy Ukraińcom w Gdańsku?

Pomoc Ukraińcom w Gdańsku została podzielona na etapy. W kwietniu 2022 roku do ekipy dołączyły Daria Balabai oraz Jana Kyrylenko, które w Ukrainie działały także w organizacjach pozarządowych i były animatorkami społecznymi. Do lipca 2022 udało nam się uruchomić:

 1. Lekcje języka polskiego – dla 11 grup, łącznie cykl zajęć z podstaw języka polskiego przeszło ok. 120 osób z Ukrainy.
 2. Zajęcia integracyjne dla uchodźców – prowadziliśmy regularne zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne dla dorosłych.
 3. Bibliotekę ukraińską na bazie zbiórki książek ukraińskich, którą Daria prowadziła na terenie całej Ukrainy.
 4. Punkt Pomocy Prawnej dla uchodźców wraz z tłumaczeniem.
 5. Wsparcie psychologiczne dla uchodźców – prowadziliśmy terapię poprzez sztukę, ale także indywidualne spotkania z psychologiem.

Na bazie informacji zebranych w rozmowach z uczestnikami i uczestnikami wsparcia powstał projekt, którego celem było:

 • zwiększenie dostępu do informacji na temat zdobycia pracy poprzez organizację punktów indywidualnego doradztwa i konsultacji zawodowych
 • zwiększenie możliwości zdobycia nowych kompetencji zawodowych poprzez organizację różnego typu szkoleń, warsztatów, spotkań
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji potrzebnych do założenia własnej działalności gospodarczej w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do pomocy prawnej w różnym zakresie,
 • zwiększenie motywacji do szukania i udziału w rekrutacjach zawodowych,
 • zachęcenie do rozwijania kompetencji miękkich i dążenia do samokształcenia

Kursy dla Ukraińców w Gdańsku – rezultaty

Oto rezultaty realizacji projektu w okresie lipiec-listopad 2022:

DORADZTWO ZAWODOWE:  

Realizowaliśmy 1415 indywidualnych konsultacji zawodowych w dedykowanych punktach w GCH Manhattan: w Sklepie za Darmo (Stowarzyszenie Morena) i w Regionalnej Izbie Gospodarczo-Przemysłowej oraz w siedzibie Fundacji RC. Łącznie w systemie zmianowym pracowało lub nadal pracuje 8 Ukrainek, które zostały specjalnie przeszkolone do tego zadania. 

Tematy doradztwa: wsparcie w pisaniu CV, w poszukiwaniu pracy, przekazywanie informacji o szkoleniach, kursach i warsztatach, uzupełnianie dokumentacji itp. 

Do szkół ponadlicealnych, zawodowych i branżowych dla dorosłych skierowaliśmy ponad 600 obywateli Ukrainy, głównie do Cosinusa i TEB. 

SZKOLENIA, WARSZTATY, WIZYTY STUDYJNE:

zorganizowaliśmy łącznie 40 spotkania po. ok. 4 godz. w tematach takich jak: kosmetologia, florystyka, hotelarstwo, gastronomia, krawiectwo oraz multimedia. 

Do tej kategorii zaliczamy także spotkania dotyczące zwiększenia kompetencji miękkich przeprowadzonych przez ekspertki od rekrutacji i doskonalenia zawodowego, od komunikacji i kompetencji międzykulturowych oraz spotkania motywacyjne z kobietami, które osiedliły się w Trójmieście i odniosły sukces. 

Partnerami tych spotkań byli m.in.: GUP, GAiT, TEdukacja, Learning for life Diageo, Akademia Higieny, Spółdzielnia Socjalna Zeroban, Azima Tatarskie Przysmaki, Tuli Kwiatuli, Arche Dwór Uphagena, Hospicjum Dutkiewicza, Caffe Aktywni, doradczynie zawodowe Iga Kopeć oraz Natalia Florek. 

PORADY PRAWNE

Zrealizowaliśmy 75 porad prawnych oraz powstały 4 broszury informacyjne

Tematy porad: 

 • legalizacja pobytu uchodźców w Polsce, 
 • rejestracji uchodźców przez gminy, 
 • nadawanie numeru PESEL, 
 • uzyskania legalnego zatrudnienia, możliwości pobierania świadczenia 500 plus i pakietu świadczeń socjalnych, 
 • korzystanie z prawa do opieki zdrowotnej, 
 • zasady przedłużania okresów legalnego pobytu oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • uprawnienia obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów. 

W trakcie porad zapewniliśmy tłumaczenie na język ukraiński, dla osób, które tego potrzebowały.

GRUDZIEŃ 2022:

DORADZTWO ZAWODOWE i PRAWNE: 

wciąż będą otwarte punkty w RIGP – 2 stanowiska, w Fundacji RC – 1 stanowisko.

W Fundacji RC będzie działał także punkt porad prawnych. 

W grudniu wprowadzamy nowy zakres indywidualnych konsultacji w zakresie doradztwa biznesowego oraz księgowo-rachunkowego.  

Doradztwo biznesowe 

doradztwo dla osób, które chcą założyć w Polsce firmę – doradztwo w zakresie przygotowania modelu biznesowego oraz biznesplanu, przygotowania dokumentacji pod dotacji, konsultacja pomysłów biznesowych. 

Doradztwo księgowo-rachunkowe

w zakresie wyboru formy opodatkowania dostosowanej do potrzeb odbiorcy, interpretacje przepisów w sprawach indywidualnych w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Jest to oferta dla osób, które chcą uzyskać spersonalizowane doradztwo pod kątem wymienionych tematów. 

Po szkoleniach zbiorczych zgłosiła się do nas spora liczba osób zainteresowana zdobyciem już bardzo konkretnej wiedzy.

WIZYTY STUDYJNE: 10 wizyt

W grudniu, z uwagi na to, iż jest to miesiąc spokojniejszy dla biznesu, będziemy kontynuowali wizyty studyjne w takich branżach jak HoReCa, handel i usługi oraz branża medyczna. 

KURSY ZAWODOWE: 260 godzin dla 55 osób 

Formułę szkoleń i warsztatów zmieniliśmy na ofertę bardzo konkretnych kursów zawodowych. Taką formę wsparcia przetestowaliśmy w ramach pilotażowych dedykowanych szkoleń z branży beauty (5 dni dla 3 osób), krawieckiego (6 dni dla 10 osób) i florystycznego (3 dni dla 18 osób) podczas realizacji wsparcia w okresie od września do listopada.

Kursy te nie generują dużych wskaźników ilościowych (ilość osób objętych wsparciem), ale jakościowych pod kątem zdobycia realnych kompetencji (realne podjęcie pracy). Z 3 uczestniczek kursu beauty, 2 od razu dostały pracę w branży, a z 10 osób po kursie krawieckim, 5 osób pracuje różnych zakładach szwalniczych. We florystyce pracuje już 5 osób.

Kursy kwalifikowane są długoterminowe, ale pozwalają zdobyć certyfikaty lub dyplomy mające realne przełożenie w zdobyciu pracy. 

Od lipca prowadzimy stałą diagnozę potrzeb oraz ewaluację tego, co zostało zrealizowane. Dzięki responsywnej grupie aktywny odbiorców proponujemy ofertę aktywizacji zawodowej „szytej na miarę”. Kursy dla Ukraińców w Gdańsku będą organizowane równolegle przez cały miesiąc.

Tematy kursów:
1. Kosmetologia I stopnia
2. Masaż
3. Manicure i pedicure
4. Podstawy konstrukcji odzieży
5. Projektowanie i szycie zabawek
6. Szycie odzieży i akcesoriów dla niemowląt
7. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
8. Pracownik biurowy
9. Florystyka

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku